Grote schoonmaak Hoogkarspel

17 Initiatief neemster Ilse Kok geflankeerd door burgemeester Michiel Pijl en Meindert Homan bij het resultaat van de schoonmaakactie. Foto Fred Homan

De grote berg afval welke zondagmiddag 10 januari na twee uur bij de ingang van het gemeentehuis was gedeponeerd gaf een tweeslachtig gevoel.

Ten eerste was het initiatief van Ilse Kok een groot succes geworden en de bereidheid om het op te halen was groot geweest. Ook kwam het gevoel dat het eigenlijk absurd is, dat dit allemaal langs de straat, de slootkant of in perken heeft gelegen in ons dorp.

Oproep kreeg gehoor
Ilse plaatste 30 december een ‘post’ op de Blauwe Reiger Facebook pagina waarin zij vertelde dat zij bij het wandelen ontzettend veel mondmondkapjes, handschoenen, wijnflessen, blikjes etc. zag liggen. De volgende wandeling maakte zij met plastic zak die bij thuiskomst overvol was. Meindert Homan vond het een mooi initiatief en nam contact met haar op. Er werden op korte termijn twee dagen geplant, waarop de gemeente zakken en grijpers beschikbaar stelde.

Zak en grijper mee
Het enthousiasme op beide dagen was groot. Diverse stellen namen de zak en grijper mee op hun gezamenlijke wandeling, anderen gingen alleen op pad. Mooi om te zien, was dat er ook diverse ouders met hun kinderen mee hebben gedaan. Het plan is om van dit initiatief een jaarlijks terugkomende opruimactie te maken.