Gladheidsbestrijding Stede Broec

De winter staat voor de deur, en dus kan het weer glad worden op de wegen. In Stede Broec wordt bij gladheid gestrooid, waar precies kunt u hier bekijken.

Hoe gaat u veilig de deur uit?
Wij adviseren om alvast de strooiroute te raadplegen zodat u zelf kunt bepalen over welke wegen u veilig kunt rijden. U kunt ook direct zien waar er niet gestrooid wordt zodat u ook daar rekening mee kunt houden. Ondanks dat er gestrooid wordt kunnen gestrooide wegen deels nog glad zijn omdat het zout nog niet voldoende is ingereden.

Wie strooit waar
Het Hoogheemraadschap strooit de wegen buiten de bebouwde kom, de gemeente strooit binnen de bebouwde kom.

Tip voor fietsers
Tip voor fietsers: houd iets meer afstand van het trottoir. Door ophopend smeltwater treedt er aan de zijkanten verdunning van het zoutgehalte op. Daar wordt het dan als eerste weer glad. Het rode asfalt wordt eerder glad dan het zwarte asfalt.

Kijk hier voor meer informatie over de strooiroutes in Stede Broec.