Gemeente Stede Broec zoekt leden voor adviesraad

De gemeente Stede Broec wil gaan starten met een adviesgroep ‘toegankelijkheid’ in Stede Broec. Hiervoor zoeken wij een aantal betrokken inwoners die gevraagd en ongevraagd advies geven over de toegankelijkheid in Stede Broec.

Achtergrond
Gemeenten zijn sinds 1 januari 2017 verplicht om aan de wettelijke toegankelijkheidsnorm te voldoen. Deze norm komt voort uit het Verdrag voor de rechten van personen met een handicap. De ambitie van het Verdrag is een samenleving waaraan iedereen, dus ook mensen met een beperking, volwaardig kan deelnemen.

Het verdrag sluit aan bij de Wet maatschappelijke ondersteuning, waarin dat we als gemeente goed toegankelijk moeten zijn zodat iedereen mee kan blijven doen aan de samenleving. Ook draagt een goede toegankelijkheid bij aan de gezondheid van mensen.

Toegankelijkheid in Stede Broec
De opdracht van de adviesgroep is om te onderzoeken hoe het met de toegankelijkheid van openbare gebouwen en de buitenruimte in Stede Broec gesteld is en hierover advies uit brengen, via de Wmo adviesraad, aan het college van b&w. Bij het toetsen van de toegankelijkheid kunt u denken aan lantaarnpalen die in het midden van de stoep staan waardoor iemand er met een rollator niet langs kan, een te hoge kapstok op een invalidetoilet in een openbaar gebouw en onverlichte toegang tot een stembureau.

Samenwerken aan een toegankelijke Gemeente Stede Broec
De ‘werkgroep’ zal onderdeel zijn van de Wmo-raad. Als u lid wordt van de werkgroep krijgt u scholing aangeboden die gericht is op de lokale situatie in Stede Broec.

Meer informatie
Heeft u interesse? Neem dan voor meer informatie contact op met de Wmo adviesraad Stede Broec via tel.0653943131 (bij voorkeur ’s avonds) of via wmoraad@stedebroec.nl. U kunt tot uiterlijk 17 november a.s. reageren.