Gemeente Belangen Stede Broec breekt met coalitie

De fractie, steunfractieleden en het bestuur in vergadering bijeen op 4 januari 2018, heeft de politieke situatie, die ontstaan is door het aftreden van wethouder Munnik, weloverwogen met elkaar besproken.

Wij zijn tot de conclusie gekomen, dat het voor ons onoverkomelijk is om het vertrouwen in de coalitie te behouden.

Zo staat vermeld op de site van GBS en het twitter account van GBS