GEEN KERMIS BOVENKARSPEL TIJDENS PASEN

Sinds de ingrijpende maatregelen van 12 maart jl. werkt het kermiscomité samen met de betrokken horeca, gemeente en kermisexploitant aan verschillende scenario’s. De huidige situatie heeft ertoe geleid dat Kermis Bovenkarspel 2020 niet doorgaat. Met Pasen geen attracties vol kinderen, geen kermiskrant, geen borrels en geen volle kroegen. Een pijnlijk doch onontkoombaar besluit.

Het kermiscomité kan niet zonder haar partners, haar publiek en sponsoren. Velen worden bedrijfseconomisch hard getroffen. Onze toegevoegde waarde zit hem in het samenbrengen van jong & oud. Daar stoppen wij niet mee. Achter de schermen wordt naar alternatieven gezocht. Meer informatie volgt.

Verder een mededeling voor de deelnemers van kermismaandag die al een kaartje hebben. Geen zorgen, wij hebben jullie gegevens. Bewaar de tasjes en met name de toegangskaarten. Details volgen.

Van een aantal borrels hebben wij al begrepen dat de voorbereidingen eerder waren gestopt. Bedankt voor jullie inzet. Jullie vormen ons bestaansrecht. Borrels kunnen ons een bericht sturen, zodat jullie als eersten nieuwe informatie krijgen over alternatieven.

Misschien hebben wij lang gewacht met onze beslissing, maar wij kunnen niet zonder voldoende draagvlak. De maatregelen van maandagavond 23 maart jl. hebben de knoop voor ons doorgehakt. Wij rekenen op ieders begrip en onderzoeken met alle partijen of wij later dit jaar met alle kermisgangers een kermis kunnen vieren.

Denk om elkaar. Zonder gezondheid geen kermis.