GBS sluit de gelederen

Op de GBS ledenvergadering van 15 januari j.l. , hebben de leden de fractie met klem gevraagd om hun standpunt tegenover de coalitie met CDA, PVDA/GL en VVD te wijzigen en deze coalitie tot de verkiezingen van 21 maart 2018 te gedogen. De fractie is hiermee akkoord gegaan.
Hierdoor kwam voor Peter Raven, de weg vrij om weer terug te keren bij GBS .
Voor de vergadering had Jan Munnik aangegeven, op persoonlijke gronden, zich terug te trekken uit de actieve politiek.
De Algemene ledenvergadering van GBS heeft Peter Raven unaniem benoemd als lijsttrekker.
Concreet betekent dit;
– Peter Raven, per direct, terugkeert als lid van de raadsfractie van Gemeente Belangen Stede Broec en vanuit die rol ook in de cie. Samenleving en RBFZ actief blijft. Hieronder valt ook het voorzitten van de cie. GGZ.
– Inge van Basten blijft tot het einde van deze raadsperiode de fractievoorzitter van GBS.
– De gedoogsituatie van de coalitie van CDA, VVD en PvdA/Groen Links, nu door de gehele raadsfractie van GBS wordt onderschreven.