GBD

Bescherm
de leefbaarheid in onze kernen

​Verbind
cultuur, recreatie en economie

​​​​Behoud
ons West-Friese open landschap

​​​​Beveilig
en verbeter verkeersknelpunten

Gemeentebelangen Drechterland (GBD) staat voor het belang van alle inwoners van Drechterland en de Krachtige Vitale Kernen!

Gemeentebelangen staat voor de leefbaarheid in Drechterland
Gemeentebelangen Drechterland (GBD), voorheen Kiesvereniging Gemeentebelangen genoemd, is al jaren een bekend begrip in de gemeente Drechterland. Dankzij de onafhankelijkheid van de partij kan het zich echt richten op de lokale problematiek en de bewoners van de gemeente. Aankomende jaren zal het zich vooral focussen op de leefbaarheid van de inwoners én de ondernemers van de gemeente.
Behouden & verbeteren van voorzieningen
Afgelopen vier jaar heeft GBD mooie dingen bereikt in Drechterland zoals de bouw van een nieuw, multifunctioneel Gemeentehuis in Hoogkarspel en een realisatie van verschillende watertappunten langs de fiets – en wandelroutes in West-Friesland. Deze periode zal Gemeentebelangen zich vooral richten op de leefbaarheid van de gemeente waarbij de focus ligt op het behouden van het voorzieningsniveau in de kernen en waar mogelijk verbeteren. Zo zal GBD zich in zetten om de verkeersdruk te reduceren door de doorstroming van het verkeer binnen de gehele gemeente te bevorderen. Ook heeft de partij grote aandacht voor de natuur en een (her)ontwikkeling van recreatiemogelijkheden. Er zou bijvoorbeeld een horecavoorziening mogelijk kunnen zijn bij het haventje in Wijdenes. Daarnaast streeft GBD naar soepele vestigingsvoorwaarden voor ondernemers, zorg voor een goede technische- (breedband internet op bedrijventerreinen) en een moderne fysieke infrastructuur doormiddel van een passende ontsluiting op het centrale wegennet.
Streven naar een duurzame en sociale samenleving
Bovendien wil Gemeentebelangen investeren in een duurzame en sociale samenleving. GBD zal bijvoorbeeld kijken naar een circulatie-kringloop-economie waarbij spullen kunnen worden hergebruikt. Ook wil de partij meer aandacht voor de kwaliteit van het leven in de Gemeente. Daarom heeft Gemeentebelangen extra aandacht voor kwetsbare groepen in de samenleving zoals ouderen en jongeren. Zo ondersteund GBD het realiseren van nieuwbouwprojecten voor starters. Vervolgens streeft Gemeentebelangen naar transparantie van de gemeente met betrekking tot de financiën. Bovendien is GBD tegen een verzwaring van de lokale belastingdruk en is voor een sluitende meerjarige begroting voor de gemeente Drechterland. ​​
Lokale partij & lokaal belang

Dankzij de onafhankelijkheid van de partij kan het zich volledig richten op de problemen die voorkomen binnen de gemeente Drechterland. Hierdoor staan de belangen van de burgers en ondernemers van de gemeente voorop. GBD is al sinds vele jaren het lokale geweten van de plaatselijke politiek en heeft nooit nee gezegd als gevraagd werd coalitieverantwoordelijk te nemen. Kies voor leefbaarheid, kies voor betrokkenheid, kies GBD!