Fuseren doe je door de eerste stap te zetten

Het CDA merkte deze week op alleen te staan bij het afwijzen van een gemeentelijke fusie. Dat is goed nieuws. Fuseren kost tijd, en je moet ooit de eerste stap zetten. Die realiteit wordt steeds breder onderschreven. Vasthouden aan wat oud en vertrouwd is, is een begrijpelijke reflex, maar draagt niet bij aan een compacte, efficiënte en goedkope overheid. Denkt u eens aan drie burgemeesters, 3 gemeenteraden en drie besturen die samen één ambtelijk apparaat moeten aansturen. Maar ook aan onze beperkte stem in de regio en de gemeenschappelijke regelingen die het beleid in de gemeente steeds meer bepalen. Het is tijd om nu al stappen te zetten en naar elkaar toe te groeien, in plaats van (nog) verder van elkaar afdrijven. De Onafhankelijke Partij is vóór. Vanzelfsprekend met oog voor het eigene van de verschillende gemeenten. Wij roepen het CDA als tegenstander en de ODS en GBS die nog een slag om de arm houden op om de realiteit onder ogen te zien het gesprek aan te gaan. Samen maken we dan werk van de zorgen en aandachtspunten die jullie nu nog weerhouden van de eerste stap. Wij zijn in ieder geval al tot de conclusie gekomen dat u als inwoner van Stede Broec beter af bent met een fusie. Wij beseffen natuurlijk ook dat dit gevoelig ligt. Wij sparen echter niet de kool en de geit door die keus nu nog in het midden te laten. Als bestuurders wordt van ons verwacht dat wij ons in dit soort keuzes verdiepen en een goede afweging maken. Dat hebben we gedaan en dan moet je misschien gewoon doorpakken en doen.

Tenslotte: door de ambtelijke samenwerking binnen de SED die we nu hebben moet de komende jaren door de drie deelnemende gemeenten samen € 15 miljoen opgebracht worden. Wij zijn van mening dat, om sterk te staan in de besturen van de verschillende gemeenschappelijke regelingen, de SED gemeenten zoveel mogelijk een eenduidig geluid moeten laten horen. Dat wil nu slecht van de grond komen. De Onafhankelijke Partij ziet geen verbetering optreden zolang we daadwerkelijk als drie afzonderlijke gemeenten blijven fungeren. Als deze drie gemeenten fuseren dan kan de nieuw gevormde gemeente eenmalig ongeveer € 16 miljoen !!! van het Rijk krijgen. Dat lost op korte termijn veel op..
Een nieuwe werkelijkheid, vraagt om een nieuw standpunt. Wij van de Onafhankelijke Partij gaan mee met de tijd en pakken de uitdagingen van vandaag aan.

Trude Buysman Fractievoorzitter van de Onafhankelijke Partij