Fancy Fair Jozefschool voor duurzaamheid en Zuid-Amerika.

Hergebruik op de Jozefschool verandert het niets in weer iets … het is magisch!
Venhuizen – Op donderdag 19 maart 2020 vindt de jaarlijkse Fancy Fair plaats op de Jozefschool. Een groot feest en het slotakkoord van het wereldproject. Dit jaar staat vooral de duurzaamheid en hergebruik in het algemeen en het werelddeel Zuid-Amerika in het bijzonder centraal.
We willen de leerlingen op een opbouwende manier in contact brengen met diversiteit in culturen door in een cyclus van 3 jaar kennis te maken via alle zintuigen met de werelddelen Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Door te kijken naar verschillen en overeenkomsten willen we meer begrip en interesse kweken voor andere culturen en daarmee het wereldbeeld van de leerlingen vergroten. Door samen met ouders aan een schoolbreed project te werken, versterken we daarnaast het burgerschapsgevoel.
We stimuleren het verantwoording nemen voor bij de leeftijd passende taken. Door samen via hoofd, handen en hart dit project gedeeld aan te pakken, versterken we het gemeenschapsgevoel. Door ook de school open te stellen voor oud-leerlingen en belangstellenden, maken we de school extra zichtbaar en creëren we extra verbinding.
Het project wordt voor en door leerlingen, ouders en het schoolteam georganiseerd en afgesloten met een grootse Fancy Fair. De activiteiten zijn: tentoonstelling rond het thema, workshops, minikermis, vrijmarkt, theetuin, wereldwinkel, verloting en verder laten we iedereen ook verrassen.
Een deel van de opbrengst van de Fancy Fair gaat naar twee organisaties. Amigos Colombianos (Colombia). Veel meisjes in Medellin leiden een mensonwaardig bestaan. Amigos Colombianos is opgericht om deze meisjes een kans te bieden op een betere toekomst. Ze bieden kwetsbare en gemotiveerde meisjes re-integratie en nazorg. De resultaten zijn hartverwarmend.
Het andere project is Helping Hands Nederland (Peru). Helping Hands Nederland (HHN) richt zich op ondersteuning van de kinderopvang en basisschool in Cusco. In de kas bij de school worden inheemse bomen en planten verbouwd. Afval van de school wordt ingezet voor hergebruik en duurzaamheid. De 40MM uit Hem-Venhuizen steunt HHN al jarenlang.
Ook dit jaar gaat een deel van de opbrengst van de Fancy Fair naar de Jozefschool voor de verdere inrichting van het schoolplein. Dit in overleg met de ouders en leerlingen. Speeltoestellen en materialen vragen een dure investering.
De Fancy Fair heeft een vrije inloop van 18.30-21.30 uur. Bezoekadres: Jozefschool, Lucasstraat 2, 1606 BP Venhuizen. T 0228 54 1456, E directie@bsjozefschool.nl, W www.bsjozefschool.nl