Even voorstellen: Ellen Dudink op kieslijst ODS

 

Als geboren Wervershover woon ik al 32 jaar in Grootebroek met Ton en voel mij best wel een “Streker”.
Onze drie volwassen kinderen zijn hier geboren en opgegroeid met gebruikmaking van de scholen, sporten, clubs en de Muziekschool van Stede Broec. Sinds kort heb ik een lieve kleindochter!

Mijn werk was divers: gemeenteambtenaar, Personeelsmedewerker bij het Martinuscollege en later bij Atlas College en secretaresse van Winkeliersvereniging Streekhof. Van jongs af aan en door mijn opleiding (Bestuursambtenaar en HBO gemeenterecht) ben ik politiek geïnteresseerd en toen ik wat meer tijd kreeg, heb ik gezocht naar een lokale partij die het meest aansloot bij mijn ideeën. En dat was Open en Duidelijk Stede Broec, een plaatselijke oppositiepartij. Wel met wat oud zeer, maar altijd met oprechte interesse voor de belangen van alle inwoners van Stede Broec. Eerlijkheid en betrouwbaarheid voorop en hopelijk straks in de coalitie!

Sinds twee jaar ben ik lid van de commissie RBFZ, waarin de financiën, de gemeenschappelijke regelingen en bestuurlijke zaken uitgebreid aan de orde komen. Hier heb ik door veel stukken te lezen en te adviseren in de commissie veel ervaring opgedaan met het politieke spel. Want dat is het soms!

Hiernaast ben ik voorzitter van de Cliëntenraad St.-Jozef in Wervershoof en ben ik hard op weg hier allerlei veranderingen ten gunste van onze oudere bewoners door te voeren. Zij zijn immers de wortels van ons bestaan en ik ga voor hun beste zorg en voorzieningen. Ook in Stede Broec!

Ook ben ik met plezier taalvrijwilliger voor laaggeletterden en voor jonge kinderen bij Bibliotheek West-Friesland en burgerhulpverlener bij EHBO Stede Broec.

Het groen in de gemeente, de culturele voorzieningen, de economische bedrijvigheid en de verkeersveiligheid en –doorstroming in Stede Broec zijn voor mij belangrijk items.

Maar vooral zijn het de inwoners waar het om draait!

Het verkiezingsprogramma geeft genoeg weer van waar we als ODS voor staan. Vooral het “open en duidelijk” aspect zal ik nastreven en wel door het bevorderen van de bewoners-/burgerparticipatie. Ik ben van mening dat de inwoners meer invloed moeten hebben op het gemeentelijke beleid, in eigen persoon of via de partij. U kunt mij altijd mailen om iets te bespreken in de fractie: ellendudink3@gmail.com