Even bijpraten met voorzitter Gerrie Neuvel

De broers John en Jack Appelman zijn de jonge honden van de club. Foto: Hoekstra Grootebroek.

Aan het eind van het jaar blik je altijd even terug over hoe het afgelopen jaar is ver- gaan. Uiteraard kijk je ook al weer vooruit. “Terugkijkend kunnen we zeer tevreden zijn,” vertelt Gerrie. “De competities in de diverse lijnen verliepen in een sportieve en ontspannen sfeer en de organisatie was vlekkeloos. Veel dank daarvoor aan compe- titieleider Gerard Groot, maar ook voor de tafelzetters en de bedieners van de schud- machine. Soms wordt er nog wel eens ge- mopperd op de bizarre kaartverdelingen die de schudmachine uitbraakt, maar men raakt daar nu toch ook stilletjes aangewend.”

Zomerdrives
Ook de Zomerdrives bleken weer een groot succes. Wekelijks schoven meer dan 100 bridgers uit de regio aan, ook als het tropisch warm was. “De airco hier is voor- treffelijk, dus eigenlijk is het dan een wel- kome uitvlucht.”

Vooruitkijkend naar 2020
U heeft het onlangs in de krant kunnen lezen “hotel/restaurant ’t Roode Hert” staat te koop. “Wat dit voor ons gaat bete- kenen, daar kunnen we natuurlijk niet op vooruit lopen. Wel weten we dat we het eigenlijk nooit beter zullen en kunnen treffen als nu met de huidige uitbaters. Niets is hun ooit teveel, om het ons – bridgers- naar de zin te maken. Wij vinden de verkoop jammer, maar begrijpen het waarom. Misschien is de nieuwe eigenaar wel een enthousiaste bridger en dan kun- nen we zo door!”

Bron van zorg
“Dit klinkt wat zwaar, maar net als bij vele andere verenigingen, stokt de aanwas van nieuwe leden. Twee jaar geleden zaten we op recordhoogte van 140, nu rond 115. Er komen wel nieuwe gezichten, maar er ha- ken ook af door vergevorderde leeftijd.”

Langer doorwerken
“We moeten langer doorwerken en gaan daardoor veel later met pensioen. Twintig jaar geleden kon men er vaak al rond 60 jaar uit. Meestal ben je dan nog fit en vitaal en heb je zin om nieuwe dingen te gaan ondernemen. Een lang gekoesterde wens kon dan ook zijn om (samen) te gaan brid- gen. Als je nu tegen de 70 bent, dan begin je er niet meer zo gemakkelijk aan. Maar we somberen niet. We gaan binnenkort weer een nieuwe cursus voor beginners opstarten. Hou dus de bladen in de gaten. Als je al van klaverjassen houdt , dan is de stap naar bridge niet moeilijk. Je hebt dan al kaartgevoel!

Kaartgevoel
Een mooi voorbeeld hiervan zijn de broers John en Jack Appelman. “Ze zijn in sep- tember na een cursus begonnen en doen nu aan de competitie mee. Alhoewel ze de 50 jaar naderen zijn het voor onze club nog jonge honden, die nog flinke stappen naar een hoger niveau kunnen maken. Zij ko- men uit een gezin waar veel geklaverjast en gebridget werd. Moeder Tine, is ook nog steeds ieder maandagavond van de partij en vader Piet die helaas een half jaar gele- den overleden is, hoorde eigenlijk bij het meubilair zoals ze dat dan noemen als je al zo lang lid bent… Als hij van boven neer- kijkt zal hij ongetwijfeld met een glimlach constateren: “Er zit nog rek in jongens.”