EHBO Stede Broec ‘Dementie vriendelijke organisatie’

Namens EHBO Stede Broec vertelt Mark Waterman: “Wij zijn begin dit jaar uitgedaagd door Vrijwilligerspunt West-Friesland om het certificaat ‘Dementie vriendelijke organisatie’ te behalen. Na diverse gesprekken over het waarom en wat het precies inhoudt hebben wij de uitdaging geaccepteerd.”

“Vrijwilligerspunt West-Friesland heeft een trainer in huis die het geheel begeleidt en met ons hier naar toe werkt. Wij moesten zorgen dat we 75% van de leden hier aan mee lieten doen, klassikaal of online. Daarnaast moeten wij een protocol maken om het te integreren in de organisatie.”

Gemotiveerde leden
“Wij -als organisatie- hebben de avonden gepland en de leden gemotiveerd mee te doen. Een aantal hebben we dit online laten doen. Daar naast hebben we een vrijwilliger van onze vereniging bereid gevonden om het protocol op te stellen. Via haar werk heeft ze te maken met mensen met een beperking en zo kan ze goed in spelen op wat de behoefte kunnen zijn voor mensen met beginnende dementie.” Mark legt uit: “Want hier praten we over, Hoe ga je om met leden binnen je verenigingsmuren, waar je beginnende dementie ontdekt of opmerkt?”

Goedgekeurd
Het protocol hebben ze naar de organisatie ‘Samen dementie vriendelijk.nl’ gestuurd, welk een initiatief is van ‘Alzheimer Nederland’ en het ministerie van VWS. Hier is het beoordeeld en goed gekeurd. “Nu is het protocol toegevoegd aan ons huishoudelijk regelement en zullen wij dit ook uitdragen als organisatie. De vrijwilliger die het protocol heeft opgesteld heeft hier ook haar medewerking aan toe gezegd om ons bij te staan.”

Herkennen en helpen
“Het lesprogramma staat al bomvol voor onze leden, maar dit is ook een zeer belangrijk aspect in onze hulpverlening. In ons lesprogramma zullen wij daarom vanaf heden ook jaarlijks aandacht aan besteden aan, les geven over en bezig gaan met dementie. Van een EHBO-er wordt toch enigszins verwacht om iemand in ‘nood’ te helpen. Met deze kennis kunnen we eerder herkennen of we eventueel met dementie te maken hebben. En hoe ga je dan verder? Is het bekend bij de familie?” Mark sluit af: “Ons contact persoon ‘Dementie vriendelijk’ zal indien nodig de stappen nemen. Met behulp en goedkeuring van betrokken familie willen we leden zolang mogelijk bij ons houden, om de structuur in het leven zo goed mogelijk te houden.” #samenEHBO

Namens het team
Mark Waterman
Voorzitter EHBO