€35.000 subsidie verlenen voor St. Hart van Stede Broec? De Onafhankelijke Partij Stede Broec vind van niet.

Foto: Onafhankelijke Partij Stede Broec

Stichting Hart van Stede Broec heeft hiertoe een verzoek ingediend. Er viel al te lezen dat dit een duivels dilemma is voor de gemeenteraad.

Tel maar na: alle verenigingen zijn gekort op hun subsidie en de gemeente staat er erg zeer slecht vóór. Hadden we recent een reserve van €6.000.000, nu rest er nog €800.000. Om deze reden is de onroerend zaak belasting met 30% verhoogd.

De Onafhankelijke Partij Stede Broec is dan ook kritisch op het raadsvoorstel van het College.

Wij zijn vóór het behoud van lokale evenementen, waarbij onze (muziek)verenigingen, (dans)scholen en andere lokale partijen belangeloos een deel van het programma invullen. Hierdoor krijgen zij een podium, is er draagvlak en bespaar je kosten. Wij betreuren het dat een festijn als Forever Young niet langer op steun kon rekenen. Stichting Hart van Stede Broec begroot € 7675.- voor (eigen) werkzaamheden en € 3400.- voor een vrijwilligersfeest. Dat terwijl de gemeente geen subsidie verleend voor betaald vrijwilligerswerk. Werkzaamheden zijn vrijwillig of worden gefinancierd uit sponsorgelden. Ook andere verenigingen (denk aan de muziekschool) kregen te horen hun eigen broek op te houden.

Het College wil de post onvoorzien (à €328.000) van bouwfase 4 van het Streekhof aanwenden. Dit is problematisch. Niet alleen is deze pot hier niet voor bedoeld, maar ook heeft de gemeente in 2008 grote bedragen moeten afboeken op de grondprijzen. Het ligt dus voor de hand om de verliezen deels te dekken vanuit budget dat overschiet. Ook is het zo dat de meeropbrengst van de OZB-verhoging tot wel zo’n tweederde gedekt had kunnen worden door deze pot. Ook de willekeur stuit ons tegen de borst: waarom wel subsidie voor Hart van Stede Broec en niet voor de muziekschool.

De Onafhankelijke Partij zal zijn standpunt in de komende raadsvergadering uiteen zetten. Wat vindt u?