Dirk Ligthart neemt afscheid.

 

Op 27 december ontvingen wij een brief van onze nestor Dirk Ligthart. Hij gaf aan dat hij afscheid neemt van de fractie van de Onafhankelijke Partij die hij in het verleden zelf heeft opgericht.

Dat na maar liefst 59 jaar actief te zijn geweest in de politiek van Bovenkarspel en Stede Broec. De laatste 11 jaar nog als lid van de fractie waar hij nog altijd trouw de vergaderingen bijwoonde. Daar liet hij zich nog duidelijk gelden. Hij is een man met de gave van het woord en eiste dan breedsprakig de aandacht om zijn punt te maken.

In het jaarboek 2002 van oud Stede Broec stond de volgende passage uit een raadsvergadering uit 1959 waar dirk het woord voerde over een stukje grond wat de gemeente nodig had en het college slechts 2/3 van de waarde wilde betalen.

Raadslid Dirk Ligthart sprak: “De gemeenteraad is er niet in de eerste plaats om zaken te doen, doch om toe te zien dat de belangen van de gemeentenaren worden gediend en aan de gemeentenaren wordt gegeven wat hen toekomt.” Hij voegde daar aan toe dat hij bij de behandeling van het onderwerp dat aan de orde was, meer van de menselijke dan van de zakelijke kant wilde uitgaan.

Dirk heeft al die jaren een goede visie uitgedragen, bijvoorbeeld bij de bouw van het winkelcentrum Het Streekhof, waar de grote meerderheid van de gemeenschap geen heil in zag, is mede door hem gerealiseerd en een succes gebleken.

De Onafhankelijke Partij heeft vele initiatieven genomen en er veel, mede dankzij Dirk, kunnen realiseren. Dat steeds met het uitgangspunt zoals hij zelf zegt: Het hoofddoel moet zijn, een goede gemeenschap om in te leven, te wonen en te werken.

Dirk bedankt voor je inzet al die jaren.

Piet Zwaan fractievoorzitter Onafhankelijke Partij.