De Zonnebloem Grootebroek bestaat 70 jaar

Voor het bestuur van De Zonnebloem was dat jubileum de aanleiding voor de organisatie van een bijzondere middag in dorpshuis ‘de Stek’ met de gasten, die bij De Zonnebloem zijn aangesloten. Zondag 11 september werd gezorgd voor een gastvrije ontvangst.

Om 11.00 uur was de grote zaal gevuld met een vijftigtal gasten en een twintigtal vrijwilligers van De Zonnebloem. De opening werd door Nel Koomen in haar rol van activiteitencoördinator opgepakt en daarbij bracht zij ook nog een mooi gedichtje, heel toepasselijk voor deze dag.

Korte onderbreking
Na het smakelijk kopje een verzoek aan iedereen om even naar buiten te gaan voor de groepsfoto, best een aardige organisatie, maar fotograaf Bas Hoekstra heeft de complete groep prachtig in beeld gekregen. Muzikale medewerking was er deze middag van Gerard Koedooder. Hij is al heel lang bekend van de horeca in de weidse omgeving. Zijn aanwezigheid werkte zeker stemming verhogend, met tussendoor ook nog even het West-Friese volkslied. Tussen de bedrijven door een gedichtje van Carla Zwaan en daarnaast ook een toepasselijk liedje gebracht door Lida Schoenmaker. Al met al een middag waarop door iedereen met veel plezier wordt teruggekeken.

De organisatie
Een praatje met Hanneke Schuckman (penningmeester), Nel Koomen (activiteitencoördinator) en Els Buijsman (ondersteunend bij de coördinatie). Zij vertellen dat De Zonnebloem rond de zestig gasten in de administratie heeft en met de 20 vrijwilligers wordt nagegaan waar de behoefte ligt. “Wie behoefte aan een bezoek heeft, wie aan activiteiten wil deelnemen en bij overlijden in het afgelopen jaar hebben wij daarnaast contact met een van de nabestaanden. ”Het bezoeken van iemand die iets heeft meegemaakt en ook mond-tot-mondreclame werkt toch ook regelmatig.

Activiteitenbegeleiding
Het eerste concept voor 2023 is rond, daarbij de inschatting wie als vrijwilliger waarbij betrokken kan zijn en de inschatting van de kosten als belangrijke taak voor de penningmeester. Iedere maand komt het bestuur bij elkaar om zaken door te praten en daarnaast om de maand ook met de vrijwilligers. “De viering van het 70 jarig bestaan was aanleiding tot dit gesprek en daaruit blijkt nog weer eens welke belangrijke functie de organisatie van De Zonnebloem ook in Grootebroek heeft.”

Piet Reus