De VVD Stede Broec wil doen wat nodig is

Het jaar 2022 was het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de VVD Stede Broec was het een goede uitslag met zetelwinst. Daar is men trots op. Fractievoorzitter Joey Leeuwinga: “Ik wil via deze weg nogmaals iedereen bedanken voor het vertrouwen. Voor ons staat het als een huis dat we doen wat nodig is: De basis op orde.” De VVD kijkt graag vooruit en dat doet men dan ook. Vorige maand is de begroting voor 2023 van Stede Broec vastgesteld. Daarin staat de inzet van de gemeente benoemd voor het komende jaar.

De VVD Stede Broec gaat er in 2023 nog meer voor zorgen dat de basis op orde is. Dat groot onderhoud voor wegen, bruggen en schoolgebouwen goed geregeld is en dat er de komende jaren veel woningen worden gebouwd. Geen oneindige discussies op het gemeentehuis, maar zichtbare resultaten realiseren.

Veiligheid is belangrijk
“Afgelopen zomer heb ik veel inwoners en ondernemers mogen spreken in onze mooie gemeente. Men vindt het fijn wonen en werken in Stede Broec, maar een opmerking die ik vaak gehoord heb, is dat de basis niet op orde is, genoemd wordt het achterstallig onderhoud van wegen, het groen en de beschoeiingen”, aldus Joey Leeuwinga.
“Van de VVD mag u verwachten dat wij vechten voor het veilig en leefbaar houden van onze gemeente. We zullen ons ook blijven inzetten in de strijd tegen ondermijning en cybercriminaliteit en we blijven aandacht vragen voor veiligheid voor ondernemers op bijvoorbeeld onze bedrijventerreinen. Met meer geld voor veiligheid zijn wij erg tevreden. Dit budget wordt ook gebruikt om het aantal uren voor de handhaving uit te breiden”, aldus raadslid Mike Lezaire.

Het onderhoud moet op orde zijn
De gemeente gaat weer prioriteit maken van het goed onderhouden van wegen, fietspaden en groenstroken, maar ook het zorgen voor aantrekkelijke vaarwegen en goede verlichting in de wijken. Er wordt daarom meer geld gestoken in het verbeteren van de openbare ruimte. De VVD heeft wel als voorwaarde gesteld dat de gemeenteraad volgend jaar duidelijk kan evalueren wat het effect is van de gedane investeringen. Deze basistaak van de gemeente is voor veel inwoners belangrijk, het openbare onderhoud moet op orde zijn.
De VVD is tevreden dat de bouwplannen worden doorgezet. Raadslid Ivo Nooter: “We gaan volop huizen bouwen, maar ook zorgen voor voldoende voorzieningen, zoals goede schoolgebouwen. We hebben ons ingezet voor een beperkte lastenstijging de komende jaren. Wij zijn daarom blij dat de ozb maar met een beperkte inflatiecorrectie stijgt. In deze tijden hebben inwoners en bedrijven het al zwaar genoeg.”

Oplossingen voor uitdagingen
Voor de VVD is het belangrijk dat de gemeente de komende jaren zichtbare resultaten laat zien. Leeuwinga: “We willen dat er handhavers op straat lopen, dat er woningen gebouwd worden en dat met het uitvoeren van het verkeersplan de verkeersveiligheid wordt vergroot en de bereikbaarheid wordt verbeterd. Het zijn voor iedereen uitdagende tijden, de VVD wil blijven denken in oplossingen die passen bij ons liberale gedachtengoed. Op deze manier willen we het vertrouwen terugwinnen in