De Stekkenpezers speelden om de finale

Iedere maandagmiddag vanaf 12.45 uur komen de biljarters met die naam bijeen voor het beoefenen van de biljartsport, dan kan op een drietal biljarts gebeuren. Kenmerkend is dat zij naar sterkte, in een drietal groepen zijn ingedeeld.

Die middagen worden al vele jaren geleid door Sjaak Koster en dit met ondersteuning van Niek Neuvel.

Spannend slot
Na afloop van de competitie spelen de winnaars van de drie groepen om de plaatsen een, twee en drie. Dit vond plaats op de eerste maandag van het nieuwe jaar. Wij hebben kunnen genieten van de finalepartijen tussen Nico Neuvel 52 caramboles, Jan Buis 18 caramboles, Kees Slaman 20 caramboles en Gerrit Oud 15 caramboles. Na een bijzondere middag en een spannend slot werd Jan Buis 1e, Nico Neuvel 2e en Gerrit Oud 3e.

Start competitie
Diezelfde middag werd een begin gemaakt met de competitie voor dit jaar. Ook nu weer een indeling naar sterkte in de drie bestaande groepen, waarbij ook automatisch het tellen in de eigen groep is geregeld. Daarnaast worden in de variatie van het biljarten, door het seizoen, in twintig beurten tegen de deelnemers van een andere groep gespeeld. Kenmerkend voor de inhoud van de middagen is ook het sfeertje, de gemoedelijkheid waarbij wij elkaar ontmoeten Mocht je iets te vieren hebben, dan geeft Niek Neuvel hierover uitleg en daarbij geeft hij ook het startsein voor een ‘Lang zal ie leven’.

Einde jaar
Dan wordt toch iedereen weer heel nieuwsgierig, zit ik wel of niet in de finalewedstrijden.
De Stekkenpezers hebben een opvallend aantal van 26 leden en daarnaast toch ook nog steeds een wachtlijst