De Parochieveiling Lutjebroek bestaat 90 jaar

Tekst: Olga de Boer Foto: Hoekstra

Marc Appelman, voorzitter van het bestuur vertelt enthousiast: “Dat mag ik toch wel vertellen, dat de Parochieveiling 90 jaar bestaat en dat we dat gaan we vieren? Het feest vindt plaats op 22 april en start om 19.30 uur. De locatie is ‘natuurlijk bij ons in de Paus’, in de grote zaal.”
Bij zo’n groot feest zijn feestgangers geen bezwaar. In Lutjebroek hebben alle mensen huis-aan-huis al een uitnodiging gehad.
Catalogus vullen
Deze uitnodiging aan alle dorpsgenoten is gepaard gegaan met de vraag wat geeft u om de catalogus te vullen. Uiteraard leverde dit van alles en nog wat op. “In de catalogus zal dit alles overzichtelijk zijn omschreven en op nummer gezet om te koop aan te bieden voor de veiling.”
De opbrengst
De opbrengst van de Parochieveiling wordt verdeeld onder de circa dertig verenigingen/clubs en de kerk in Lutjebroek. “Als u zin heeft, kom dan gerust. Doe mee met de veiling, zoek een plaatsje in de zaal u zal er zeker geen spijt van krijgen. De verzorging is bij ons altijd dik in orde, daar zal het niet aan liggen. Dus kom de Parochieveiling feliciteren, want die wordt maar 1x 90 jaar! Even de tijd om de laatste twee jaar te vergeten, met Corona, prikken en thuis te zitten. U bent van harte welkom.”
Drukte met voorbereidingen
Het bestuur is druk met alle voorbereidingen. Op 18 maart jl. was de jaarvergadering waar o.a. aan bod kwamen: de notulen jaarvergadering 2020/2021, financieel verslag 2020/2021, verdeling opbrengst veiling 2020 en 2021. Maar daarnaast werd er vooral vooruit gekeken. De planning en het tijdschema zijn inmiddels rond, te starten met rondbrengen convocaties en daarna ophalen convocaties tussen 14 en 20 maart. Gevolgd door het inleveren convocaties bij de penningmeester.
De catalogus
De catalogus moet samengesteld in max. drie weken. Op 10 april is deze klaar en kan hij rond gebracht worden. Op de 21e april kunnen alle goederen naar de Paus gebracht. Op 22 april zal de zaal klaar gemaakt worden. “Dan kan een ieder even naar om te verkleden en zo zorgen wij dat we er klaar voor zijn, om jullie als gasten te ontvangen,” aldus de voorzitter.
Afslagers
“Dan kan het feest beginnen. De Parochieveiling wordt 90 jaar! Genieten van onze afslagers die de koopjes aan de man brengen en met dank aan Notaris v/d Horst die de controle houdt dat alles volgens de regels gaat.”
Kom erbij
Het bestuur en een commissie zijn samen een aantal maanden vrijwillig bezig geweest voor de Parochieveiling. “Ieder had zijn eigen taak en samen kregen we het voor elkaar. Bedankt voor jullie inzet. Als er een paar jongeren ons willen versterken? Je bent welkom!”
Namens het bestuur Marc Appelman, voorzitter.