De nachtmis tijdens kerstavond komt bij u thuis

Foto en tekst: Piet Reus

Vanuit de kerk van de parochie St. Johannes de Doper wordt op donderdag 24 december 2020 om 20.00 uur de nachtmis gehouden. Kapelaan Piets gaat deze viering voor, terwijl Vera Kaagman de lectrice zal zijn. Via livestream kunt u dan de viering in de huiskamer volgen.

Een historische gebeurtenis. Ga naar YouTube en zoek dan Johannes de doper Grootebroek. Dan kan je de viering aanklikken en bekijken. De link komt ook op de website van de parochie te staan. Google Johannes de Doper Grootebroek. Dan vind je de site. Daar staat op de eerste pagina de link. Klik aan en je kunt kijken.

Anders door Corona
Alles is anders geworden en dat komen wij overal en dagelijks tegen. De parochieraad, die regelmatig in vergadering bijeenkomt, heeft over de viering van de nachtmis toch wel ‘kopzorgen’ gehad. Ineke van Mulukom, de secretaris van de Parochieraad: “In de kerk mogen, tijdens een viering, maximaal dertig personen aanwezig zijn. Een moeilijke beslissing, maar het kon niet anders.” Op dat moment kon inderdaad helaas niet anders worden besloten, dan de kerk, tijdens de nachtmis gesloten te houden. In andere jaren wordt de kerk tijdens de kerst, met de nachtmis, bezocht door wel 600 tot 650 bezoekers.

Achter laptop
Ook nu zal zeker het feestelijk klokgeluid vanuit de kerk, uitnodigend over de parochie Grootebroek hoorbaar zijn. Deze keer niet de uitnodiging om gezamenlijk naar de kerk te gaan, maar meer een moment om de laptop e.d. aan te zetten. Op 24 december om 18.00 uur is de kindermis met voorganger kapelaan Piets, met medewerking van het kinderkoortje Happy Kids. Ook deze mis kan rechtstreeks vanuit de huiskamer worden gevolgd.

Welkom op 1e kerstdag
Op deze dag is van 10.00 t/m 15.00 uur de kerk geopend, om even de feestelijke kerststal te bewonderen, een kaars op te steken, ook voor een moment van bezinning. Een groep vrijwilligers heeft weer gezorgd voor een feestelijke aankleding van de kerk en de inrichting van de kerststal. Met elkaar op naar sfeervolle en gezellige dagen en laten wij hopen, dat wij Kerst 2021 weer kunnen vieren, in de stijl en op de manier, die wij met elkaar graag willen.

Piet Reus