De kerk is geen gebouw, het gaat om de mensen

Marian Schooneman, voorzitter van de parochieraad van de Sint Martinusparochie. Foto: Hoekstra Grootebroek.

Marian Schooneman is sinds 2012 voorzitter van de parochieraad van de Sint Martinusparochie in Bovenkarspel. Ze heeft al heel wat meegemaakt.
Nu staat ze voor de uitdaging om uit te vinden hoe je parochiegemeenschap kunt zijn in het coronatijdperk. Een reden voor Jules Post om deze inspirerende vrouw te interviewen.

Ze vroegen enthousiaste ouders
“Marian, vertel eens iets over je zelf, waar kom je vandaan en hoe ben je vrijwilliger in de parochie geworden?”
“Ik ben geboren in Zwaagdijk-Oost. Toen Andre en ik gingen trouwen hebben we een huis gekocht in Bovenkarspel. Later wilde zoon Maarten graag zijn Eerste Heilige Communie doen. Vanuit de parochie vroeg men of er enthousiaste ouders waren die mee wilden helpen met de voorbereiding. Dat wilde ik wel en zo werd ik lid van de werkgroep gezinsliturgie. De werkgroep bestond uit 16 dames en zo leerde ik gelijk wat meer mensen kennen in Bovenkarspel.”

Je hoeft niet meteen ja of nee te zeggen
“Hoe ben je van lid van de werkgroep gezinsliturgie tot voorzitter geworden van de parochieraad?”
“In de zomer van 2012 kwam pastoor Karregat bij me en zei: ‘Marian, ik ga je een vraag stellen waarover je mag nadenken. Je hoeft niet meteen ja of nee te zeggen.” Hij geloofde in mij en gaf me het vertrouwen; ik nam de beslissing, waarvan ik geen spijt heb gehad.”

50 jaar Martinuskerk was een jaar lang feest!
“Kun je aan ons vertellen wat voor hoogte- en dieptepunten je in die acht jaar hebt meegemaakt?”
“Er is heel wat gebeurd wat indruk gemaakt heeft. Ik zal een paar dingen noemen:
de diakenwijding van Randy Simileer. Ik heb toen ervaren hoe ons bisdom werkt, dat was niet altijd even gemakkelijk.
Het overlijden van pastoor Karregat. In die periode heb ik onze parochianen beter leren kennen, dat was een bijzondere tijd.
De Opendeurendag in 2015 was een superhoogtepunt. Optredens van de koren, rondleidingen, prachtige uitstalling van attributen, een film met onze vrijwilligers tot abseilen van de kerktoren. Zoveel vrijwilligers, die toen aan de slag zijn gegaan, dit gaf een saamhorigheidsgevoel.
In 2017 hebben we het 50-jarig bestaan van de Martinuskerk gevierd. Eigenlijk was het hele jaar een hoogtepunt, met de Martinusflora als knaller van een afsluiting. Ik heb toen gemerkt dat er veel mensen binding hebben met de parochie en met het geloof. En niet alleen in woord maar ook in daad.”

De kerk is geen gebouw, het gaat om mensen
“Wat is volgens jou een parochie?”
“Een parochie is niet in de eerste plaats een kerkgebouw, het gaat om mensen.
De mensen vormen de bouwstenen van een parochiegemeenschap. Het geloof brengt ons samen. Maar niet minder belangrijk is de aandacht voor elkaar, het geven om de ander.”

De pastor is niet de baas
“Hoe ziet jouw ideale pastor eruit?”
“Hij heeft een luisterend oor voor de mensen die het moeilijk hebben. Hij heeft inspirerende overwegingen waarin hij de de bijbel met het dagelijks leven in verband brengt en hij legt contact en onderhoudt deze met de mensen van Bovenkarspel. De pastor is niet de baas, maar hij is wel een onmisbare factor in onze parochie. We doen het samen.”

Mensen vinden het fijn om in de eigen plaats naar de kerk te gaan.
“We zitten in een samenwerkingsverband van zes parochies. Hoe zie jij de toekomst?”
“We hebben elkaar in de toekomst hard nodig en ik denk dat we steeds meer zullen samenwerken.”
“Denk je dat de Sint Martinusparochie straks zal opgaan in een regioparochie?”
“Nee! De eigenheid van elke parochie is superbelangrijk! Elke parochie heeft zijn eigen kleur.
Ik ben ervan overtuigd dat je alleen zo de binding van de parochianen aan hun kerk in stand kan houden. De mensen vinden het gewoon fijn om in hun eigen plaats naar de kerk te gaan.”

Vieringen live streamen
“Hoe houd je een parochiegemeenschap in deze moeilijke tijd overeind?”
“Pasen was een vreemde tijd. Niet samen vieren, geen koor dat mooie liederen zingt.
Gelukkig konden de mensen wel met Pasen naar de kerk voor gebed, het opsteken van een kaarsje en een praatje met kapelaan Piets. Je merkt dat mensen dat fijn vinden. Zolang we de veiligheid kunnen garanderen gaan we daar mee door. Verder houden we met nieuwsbrieven iedereen op de hoogte.
Deze tijd biedt ook weer kansen voor onze parochie om er op ander manieren voor elkaar te zijn!
Een nieuw initiatief is het livestreamen van vieringen. We hopen dat we op 26 april de eerste viering vanuit de Martinuskerk kunnen uitzenden. Houd de website van de parochie in de gaten!

Zolang we maar proberen om er op allerlei manieren voor elkaar te zijn heeft de Martinusparochie toekomst!”