De conditie op peil met Zwemvereniging ‘Hartenlust’

Het bestuur van zwemvereniging met v.l.n.r. Wil Boendermaker. Trudy Ligthart Hannie de Haas Hans Strietman en Theo Hogers. Foto: aangeleverd

Zwemvereniging ‘Hartenlust’ is er voor hart- en vaatpatiënten en ook voor patiënten met Familiaire Hypercholesterolemie (FH) in West-Friesland, die onder behandeling zijn en toestemming hebben van een cardioloog om te mogen zwemmen. Voorwaarde is ook dat aspirant-leden zelfstandig in staat zijn te zwemmen in het diepe bad. Ons doel is om onze leden de gelegenheid te geven hun conditie, d.m.v. zwemmen, zo optimaal mogelijk te krijgen en te houden. Thuisbasis is zwembad ‘De Kloet’ in Grootebroek.

Op maandagochtend zwemmen we in twee groepen: de eerste groep van 08:30 uur tot 09:15 uur en de tweede van 09:15 uur tot 10:00 uur. Iedereen zwemt naar eigen inzicht.

Veiligheid voorop
Omdat we een risicogroep vormen staat de veiligheid bij ons hoog in het vaandel. Bij aanmelding als lid, wordt daarom een aantal gegevens gevraagd. Deze gegevens worden vastgelegd in ons zogenaamde ‘Smoelenboek’. Van ieder lid bevat dit boek een pasfoto, naam, adres en bijzonderheden betreffende het ziektebeeld. Verder een waarschuwingsadres met een te bereiken 06 nummer. Er is altijd iemand aanwezig met een EHBO diploma. Ook is er altijd iemand die een recente reanimatie-AED toets met goed gevolg heeft afgelegd. Deze twee vrijwilligers staan als toezichthouders langs de kant. In het zwembad is een defibrillator (AED) is aanwezig. Bij calamiteiten kan de toezichthouder, d.m.v. het ‘Smoelenboek’, snel de nodige hulpdiensten waarschuwen, die zoveel mogelijk relevante info verstrekken en het ‘thuisfront’ inlichten.

Koffie toe
In het clubgebouwtje ‘De Spetter’, naast het zwembad, van zwemvereniging ‘De Bron’ wordt na het zwemmen koffie gedronken. Daar houden we ook onze jaarvergadering. Er zijn op dit moment ca. 75 leden. Dat is ook het maximale mogelijke aantal leden. Elk nieuw aangemeld aspirant-lid komt op een wachtlijst, tot het aantal leden, door opzeggingen onder de 75 komt.

Contributie
De contributie voor 2020 is vastgesteld op € 40.00. Bij ca. 40 keer zwemmen per jaar is dat
€1.00 per keer, inclusief de koffie. Deze contributie wordt per automatische incasso voldaan. Mocht U zich, als hart- en vaatpatiënt tot onze vereniging aangetrokken voelen: aanmelden kan, met pasfoto, bij het secretariaat. Neem contact op met Trudy Ligthart-Hoffer, telefoon: 0228-516941. Zij geeft U alle verdere informatie. We hopen U binnenkort welkom te mogen heten in ‘De Kloet’.