De 40MM brengt € 92.943,- op voor 142 PROJECTEN

De wandelaars van de 44e 40MM sponsorwandeltocht (2017) hebben een prachtig bedrag bij elkaar gelopen van
€ 92.943,-. Nu het sponsorgeld nagenoeg allemaal binnen is en de projectaanvragen zijn geteld is het tijd voor de jaarlijkse verdeling, dit wordt gepresenteerd door het bestuur van de 40MM aan alle projectgroepen in de verdeelvergadering. Het sponsorgeld wordt dit jaar verdeeld over 142 sponsoraanvragen.
Gemiddeld hebben de wandelaars dit jaar per persoon iets meer geld bij elkaar kunnen brengen, na de verrekening van de kosten voor de wandeling leidt dit tot een mooie uitkering van €600 per project. Het bedrag is in December 2017 reeds overgemaakt aan de diverse projecten. Hiermee kunnen de doelstellingen van de in totaal 142 kleinschalige projecten in ontwikkeling landen worden behaald!

Besteding sponsorgelden
De 142 projecten besteden het sponsorgeld aan kleinschalige projecten. Als voorbeeld, in Congo waar het sponsorgeld word ingezet om mensen te onderwijzen in geneeskunde. In Kenia wordt het geld ingezet om een watertank te plaatsen bij een school. Veel bijdragen zijn daarnaast voor weeskinderen, gebouwen en rehabilitatiecentra, allemaal structureel georiënteerde projecten die de toekomst verbeteren voor de minder bedeelden in onze wereld.

Website
Voor een overzicht van alle projecten en werkgroepen uit heel West-Friesland kunt u tevens kijken op onze website www.40mm.nl. U ziet tevens het nieuws en zo mogelijk foto’s welke wij van de verschillende projecten ontvangen. Ook kunt u op onze site begin volgend jaar wederom digitaal inschrijven voor de wandeling en de routes bekijken waaronder een aantal zeer mooie korte routes!

Volg ons ook op Facebook en kijk voor alle foto’s, informatie over projecten etc. ook even naar de website www.40mm.nl

40MM – natuurlijk ook weer in 2018 !
Een groep vrijwilligers, die bestaat uit enthousiastelingen van diverse werkgroepen en bestuursleden is al druk bezig om de 45e wandeling in 2018 weer tot een groots succes te maken. Met een korte of lange route voor iedereen willen we iedereen de mogelijkheid geven om te genieten van het wandelen in het prachtige West-Friese landschap.
Bij het meewandelen geld ook ‘meedoen is belangrijker dan uitlopen’, dus een klein stukje wandelen is al prima! De 40MM is er om de saamhorigheid te bevorderen met alle mensen in de minder bedeelde landen. Alle betrokkenen (wandelaars, sponsors, vrijwilligers) doen hier graag een stapje meer voor. Ook goed om te weten is dat alle activiteiten die ontplooid worden gedaan worden door vrijwilligers, ook zij zorgen voor direct contact met alle projecten zodat er niets aan de strijkstok blijft hangen. Heb jij of jouw bedrijf interesse om iets voor de 40MM te betekenen, neem dan even contact op via onze website!

Om alvast in de agenda te zetten: de 45e 40MM: zaterdag 12 mei 2018
We hopen u weer in grote getallen te mogen begroeten!