Column Wethouder Thijs Visser

In oktober een andere columnist dan normaal. Burgemeester Wortelboer is op een welverdiende vakantie. Locoburgemeester Thijs Visser neemt de honneurs voor het schrijven van de maandelijkse column waar.
Duizend kleine initiatieven
Er komt veel op je af als je begint als wethouder. Je let even niet op en je agenda zit vol met vergaderingen en bijeenkomsten. Tijdens al die bestuurlijke overleggen kan de afstand tussen bestuur en inwoner soms groot voelen. Dan dreig je uit het oog te verliezen waar het echt om gaat; aandacht voor inwoners en voor lokale initiatieven, want in het kleinschalige en betrokken karakter van Stede Broec ligt onze kracht.
Zo bracht ik laatst als locoburgemeester een bezoek aan de crisisnoodopvanglocatie van het COA in Bergen. Aan de ene kant was het behoorlijk confronterend om te zien dat in Nederland mensen in tenten slapen terwijl het buiten stormt. Aan de andere kant was het indrukwekkend om te zien hoe de Bergense gemeenschap met kleinschalige initiatieven manieren heeft gevonden om er toch het beste van te maken.
Dat blijft een van de mooiste aspecten van de Nederlandse democratie. Niet alleen stemmen en dan is het klaar. Miljoenen energieke Nederlanders blijven meedoen en laten zich horen. Denk aan een actiegroep van bewoners die opkomt voor een veiligere straat, een adviescommissie die meedenkt over de zorg en een jongerenpanel. Ze dagen elk op hun eigen manier de politiek uit en dat is nu precies wat lokale politiek zo verschrikkelijk leuk maakt. Het kan soms best botsen, maar het is altijd uit een passie voor de lokale omgeving.
Uiteindelijk ligt daarin ook de oplossing voor de crises waar Nederland op dit moment mee te maken heeft. Die kunnen niet alleen opgelost door pennenstreken in Den Haag. Het vergt een opstapeling van duizend kleine initiatieven van inwoners die hart hebben voor hun gemeenschap.
En juist wat dat betreft de maand oktober altijd een spannende maand. We stellen de begroting op en bepalen wat we het komende jaar allemaal gaan doen. We praten over miljoenen terwijl je met enkele tienduizenden euro’s al zoveel verschil kunt maken. Veel overleg en veel rekenen om zoveel mogelijk te kunnen bereiken. Daar doen we het uiteindelijk voor. Veel van de ideeën die door het jaar heen ontstaan ontkiemen en blijken ineens te realiseren. Natuurlijk is er altijd een afweging. Je kunt niet alles. Een begroting gaat altijd over gigantische bedragen, maar de leukste dingen blijven de kleine investeringen waarmee je de gemeenschap vooruit helpt