Column Wethouder Drechterland

Transparant besturen
Mijn eerste column als wethouder van Drechterland. Het geeft me een goed gevoel dat ik me op deze wijze aan u mag presenteren. Die uitdaging neem ik graag aan!
Ik ben Marcel ten Have, lid van de Seniorenpartij Drechterland, nu net drie maanden wethouder in onze mooie gemeente. Dit na 8 jaar gemeenteraadslid te zijn geweest. Raadslid zijn, is een bijzonder eervolle functie, waarin je jezelf ten volle kunt inzetten voor de inwoners van Drechterland. Dat heb ik ook graag gedaan. Nu ben ik een nieuwe uitdaging aangegaan in de functie van wethouder. De komende collegeperiode mag ik mij richten op (onder meer) woningbouw, ruimtelijke ordening, verkeer en openbaar groen. Allemaal belangrijke aandachtsgebieden waarin de komende jaren veel staat te gebeuren. Daarbij heb ik ook uw medewerking nodig!
Ik ben de verkiezingen voor de gemeenteraad ingegaan met aan aantal doelen. Als ik wethouder zou worden, wilde ik een aantal dingen bereiken. Een daarvan is luisteren naar u als inwoner. Tja, dat is logisch, zult u zeggen. Maar we zien in overheidsland dat luisteren naar de burger niet overal vanzelfsprekend is. Mijn stelling is dat ik er voor u als inwoner ben, en niet omgekeerd. Ik zit er om de kwaliteit van uw leefomgeving te bewaken en (waar ik kan) beter te maken. Daarnaast vind ik het heel belangrijk om afspraken die vanuit de gemeente met u worden gemaakt, ook worden nagekomen. Afspraken die ik met inwoners maak, staan. Als wethouder mag dat ook van mij worden gevraagd. Natuurlijk kan ik niet ieder verzoek honoreren. Nee is ook een antwoord, maar dat moet dan wel goed kunnen worden uitgelegd. Transparant besturen dus.
De grootste opgave voor de komende tijd is het realiseren van woningen. De woningnood is nog steeds groot, ook bij ons. Zo willen onze kinderen graag een huis in hun vertrouwde omgeving, maar ook senioren willen graag passend en toekomstbestendig wonen. Ik noem nu 2 doelgroepen, maar er zijn er natuurlijk veel meer. In Drechterland is de afgelopen jaren veel bijgebouwd en die lijn zetten we door. We gaan nieuwe bouwlocaties selecteren, waarin zoveel mogelijk mensen een geschikte nieuwbouwwoning kunnen vinden. Maar er zal ook voldoende aandacht zijn voor flexwoningen, tijdelijke compacte maar wel complete woningen, bedoeld om de ergste nood op te vangen. Naast nieuwbouw heb ik oog voor het opnieuw inzetten van bestaande woningen, zoals het splitsen van stolpen of andere gebouwen. En bij deze bouwplannen betrek ik natuurlijk belanghebbende inwoners. Misschien is het zo dat niet iedereen bouwplannen zal toejuichen. Maar laten we bedenken dat iedereen graag fijn wil wonen.
Zoals gezegd: de komende jaren zet ik me volledig in voor u, maar ik heb ook uw medewerking nodig. Ik sta open voor uw ideeën en inbreng. Aan mijn toezeggingen mag u mij houden. En van u als inwoners, vraag ik een stukje solidariteit met hen die een woning zoeken