Column Trude

Vrijheid van meningsuiting

Hoelang zal het nog duren voor dat dit wordt ingeperkt? Steeds meer mensen voelen zich aangevallen door een mening van een ander. Men vraagt niet meer waarom iemand iets zegt, men vraagt niet meer: hoe bedoel je? Nee, men gaat gelijk boven in de boom zitten en begint te schreeuwen dat het onterecht is dat het vals is en dat het niet kan. De communicatie hiervan en hierover ontbreekt volkomen. We zijn in een verharde wereld terecht gekomen. Iedereen vecht om beter te zijn dan de ander. Iedereen wil baas spelen. Iedereen wil laten zien, Ik heb gelijk. Maar het gelijk ligt in het midden. Alleen samen kunnen we een mooie samenleving maken. Ook wordt vrijheid van meningsuiting soms verkeerd gebruikt. Want leugens en halve waarheden in de wereld brengen is geen vrijheid van meningsuiting maar bewust of onbewust de boel belazeren. Je ziet het in Amerika. Het land raakt geheel verdeeld doordat Trump steeds weer onwaarheden in de wereld brengt over de verkiezingen. Dit zijn, misschien voor hem, waarheid en omdat het in de westerse landen het recht van meningsuiting is kan hij dit doen. Maar het escaleert. Hierdoor zal onze vrijheid worden ingeperkt. Er zullen regels worden gemaakt om dit in de toekomt te voorkomen. Geen regels die de communicatie vergroten maar die ons mond dood maken. Want als je, je mening uit, kan iemand anders zich aangesproken voelen. In Amerika is iedere democraat volgens Trump een leugenaar. Volgens verschillende moslim groepen wordt de Islam negatief bejedigd door spot prenten die in de klas hingen. Door radicale groepen wordt Wilders bedreigt. We hebben het recht om te demonstreren maar niet het recht om jou wil op te leggen. Maar iedereen praat weleens op een ander in om zijn gelijk te halen. Daarom is de scheidslijn moeilijk aan te geven wat is vrijheid van meningsuiting en wat zijn beledigingen of bewust onwaarheden. We hebben al vele discussies gehad over beledigingen. Zwarte Piet, moorkoppen, jodekoeken e.d Dit zijn geen beledigingen maar namen die zo zijn gegroeid. Misschien moet je juist blij wezen met deze namen want als je wordt herinnerd en dan doe je er toe. Want deze producten waren niet bedoeld als belediging. Als je bewust bent van de vrijheid van meningsuiting dan beledig je niemad, dan ga je luitsteren naar anderen zodat je mening kan worden bijgeschaafd. Juist door vele mensen uit te nodigen hun ideeën of gedachtes naar voren te brengen kun je deze wegen en soms samenvoegen of overnemen omdat deze meningen beter zijn dan die van jou. Maar ga je direct in de verdediging en jou mening is altijd de juiste dan krijg je een patstelling waardoor je partijen oproept om tegenover elkaar te gaan staan. Dat is niet erg als men de mening van de ander respecteert. Maar niet door je zo opstellen dat het agressiviteit oproept. Geef elkaar de ruimte door iedere mening op waarde te schatten en te respecteren.
Geef elkaar de vrijheid.

Trude