Column Marcel ten Have

De Omgevingswet: meer ruimte voor initiatiefnemer, belanghebbenden en maatwerk.
Iedereen krijgt wel eens te maken met bouwplannen. Of het nu gaat om de wens om een eigen huis of bedrijfspand te bouwen, een schuur bij de woning, of een gehele nieuwe woonwijk. In Nederland is de ruimte schaars en moeten we schipperen met iedere vierkante meter. Daarnaast moeten we de beschikbare ruimte verdelen over een groot aantal inwoners. En dat worden er jaarlijks meer. Het zal daarom ook niemand verbazen dat, om dit allemaal in goede banen te leiden/ regelen, is er een wirwar van wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur ontstaan.
De Omgevingswet moet hierin voor inwoner, ondernemer én overheid overzicht scheppen. Een enorm aantal wetten en regels wordt vervangen door deze nieuwe wet. Het doel van het Rijk is hiermee een beter evenwicht te realiseren tussen het benutten en beschermen van onze leefomgeving.
De Omgevingswet levert voor ons allen een positieve verandering op. U bent gebaat bij snellere en efficiënte besluitvorming als u een bouwplan indient bij de gemeente. Bijvoorbeeld als u plannen heeft voor het plaatsen van een aantal woningen op landbouwgrond. Want dit is aan strakke regels gebonden en niet zomaar mogelijk. Bouwen op agrarische grond vereist tenminste een bestemmingsplanwijziging door de gemeenteraad. De nieuwe wet biedt meer ruimte voor lokaal maatwerk en bevordert burgerparticipatie. Zo wordt u als inwoner vroeger en beter worden betrokken bij de ontwikkeling van uw eigen leefomgeving. Hetzelfde geldt voor ondernemers.
Bestemmingsplannen zoals we nu kennen zullen verdwijnen, in de plaats daarvan komt het omgevingsplan dat in elke gemeente moet worden vastgesteld. Dit omgevingsplan mag globaler en flexibeler zijn dan het oude bestemmingsplan, dus er is meer ruimte voor maatwerk!
Al met al zie ik de nieuwe Omgevingswet als een goede ontwikkeling. Maar: Wanneer wordt de wet dan daadwerkelijk ingevoerd? De huidige planning is nu per1 juli 2023. Als u het mij vraagt moeten we rekening houden met 1 januari 2024. Ik zeg dat natuurlijk met een grote slag om de arm. Er zijn invoeringsproblemen die vooral verband houden met de informatietechnologie. In Drechterland gaan we in de tussentijd door met de voorbereiding van de invoering. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Drechterland. Op de gemeentepagina in deze krant vindt u meer informatie over de Omgevingswet.

Marcel ten Have
Wethouder gemeente Drechterland