CDA Stede Broec wil huisbezoek 75-plussers tegen eenzaamheid

Het CDA in Stede Broec wil dat er een gemeentelijk actieprogramma komt om eenzaamheid tegen te gaan. Belangrijkste onderdeel hiervan is een huisbezoek aan 75-plussers om een oplossing te zoeken voor de ouderen in de gemeente die zich eenzaam voelen.

Aanleiding is het onderzoek ‘waar staat je gemeente’ in maart 2017. Daaruit bleek dat zo’n 20% van de inwoners in de gemeente Stede Broec eenzaamheid ervaart. Het CDA wil daarom dat alle 75-plussers een brief ontvangen met de vraag of ze een huisbezoek willen. Indien zij dat willen komen vrijwilligers langs voor een huisbezoek om zo te bespreken hoe het met iemand gaat en te bekijken of verbeteringen mogelijk zijn. Deze aanpak is uitgetest in de gemeente Rotterdam. Uit onderzoek van de GGD bleek dat de aanpak succesvol was doordat de gevoelens van eenzaamheid, tegen de landelijke trend in, in Rotterdam zijn afgenomen.

Lijsttrekker John Kok: ‘Eenzaamheidsbestrijding komt bij alle leeftijdsgroepen voor en wordt wat ons betreft een speerpunt in de komende periode. Via de methode van het huisbezoek willen we het probleem effectief oplossen voor de 75-plusser, vaak met relatief eenvoudige oplossingen. In Rotterdam bleek dat soms serieuze zorg nodig was en dan werd het wijkteam ingeschakeld, maar in andere gevallen werden 75-plussers al geholpen met het mee helpen zoeken naar activiteiten. Zoals het helpen vinden van een koor voor iemand die vroeger had gezongen.’