CDA Stede Broec wil aanpassing strooiroutes

CDA Stede Broec wil dat de stooiroutes in de gemeente Stede Broec worden aangepast. Volgens de partij wordt de gladheidbestrijding in de gemeente steeds duurder, maar worden er steeds minder wegen en fietspaden meegenomen. Dit moet anders, zo blijkt ook uit de vele reacties van inwoners op een bericht op social media van het CDA Stede Broec.

Het CDA kwam zelf veel gladde bruggen in de gemeente tegen en deed daarom op hun Facebookpagina een oproep aan inwoners om plekken door te geven te geven waar veel gladheid is. Dit leidde tot een stortvloed aan reacties van gladde plekken. De Burgemeester Schrijnderlaan komt hier als hoofdknelpunt uit naar voren, ook de Nico Kolenbergstraat en fietspaden langs de Drechterlandseweg worden veelvuldig genoemd.

CDA raadslid Jean-Pierre Kroezen: ‘Het CDA wil hier snel over praten om onnodige ongelukken te voorkomen. Het is een probleem dat elk jaar weer terugkomt, we hebben er al eerder kritische vragen over gesteld. Zeker voor naar school gaande kinderen en ouderen is het belangrijk dat het strooibeleid goed is. Wij krijgen signalen binnen dat het budget voor de gladheidsbestrijding gelijk is gebleven en eerder zelfs is gestegen, maar het aantal wegen dat gestrooid wordt aanmerkelijk is verminderd. Het is niet logisch dat sommige straten in wijken bij vorst nu vier keer per dag gestrooid worden andere straten helemaal niet. We hebben dit onderwerp daarom geagendeerd voor de commissie GGZ van januari en zullen daar met de commissieleden en de portefeuillehouder op zoek gaan naar een betere balans.”