CDA Stede Broec gaat voor lastenverlichting huurders

CDA Stede Broec gaat vanavond tijdens de raadsvergadering voor verlaging OZB en lastenvermindering voor onze huurders. Vanavond worden namelijk de hoogte van de tarieven en de leges van de gemeente Stede Broec voor 2018 vastgesteld. Een belangrijk onderdeel daarvan, is natuurlijk de OZB. We zijn blij dat de gemeente financieel gezond is en dat het OZB tarief niet verhoogd hoeft te worden! Door de waardestijging van de woningen is er feitelijk zelfs een tariefsverlaging.

Een ander belangrijk onderdeel is de rioolheffing. Op dit moment betalen onze inwoners die in een huurwoning van bijvoorbeeld de Woonschakel wonen, deze rioolheffing zelf rechtstreeks aan de gemeente (zo’n 160 euro per jaar). Echter, in o.a. Drechterland en Medemblik wordt de rioolheffing aan de Woonschakel berekend. Vestzak, broekzak dachten ook wij in eerste instantie, maar dat is niet helemaal waar. Want onze inwoners betalen nu ook mee aan de totale som aan rioolheffing die de Woonschakel aan andere gemeenten betaalt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling en daarom zullen we vanavond gezamenlijk met PvdA/Groen Links en de VVD een wijzigingsvoorstel indienen. Indien dit vanavond wordt aangenomen zal ook Stede Broec de rioolheffing niet meer aan de huurders rekenen, maar aan partijen als de Woonschakel. Dit betekent een lastenverlichting van zeker 150 euro per jaar voor onze huurders.

We hopen vanavond op steun van de andere partijen tijdens de besluitvorming in de gemeenteraad!?