Bruisend Oosterleek, klein maar actief dorp

Oma Mia hield aan haar val het "Oma Mia- bankje" bij de vuurtoren over.

Oosterleek is het kleinste dorp van West-Friesland met zijn 94 bewoners. Maar het is een actief dorp, waar iedereen zich inzet met elkaar en voor elkaar.
Veelzijdig kerkje
In het kerkje van Oosterleek gebeurt van alles, allemaal onder leiding van vrijwilligers. Er is onder andere de mogelijkheid om er te trouwen, de uitvaart te regelen, een expositie te houden, te vergaderen of er een concert bij te wonen. “Het kerkje is echt het middelpunt van het dorp. Heeft u een ander idee, neem dan contact op via de website en dan kijken we samen wat er mogelijk is.”
Bibliotheek en zwerfboeken
“Inmiddels hebben we een bibliotheek en zwerfboekencentrum in de kerk. Wie boeken heeft die nog wel een ronde mee kunnen mag deze brengen. Ziet u een boek in de kast dat u graag zou lezen, mag u dat meenemen.”
Bijzonder kerkhof
Achter de kerk ligt een bijzonder schelpenkerkhof. Daar hebben we er maar twee van in heel Nederland, één ligt er dus hier in Oosterleek. De schelpen liggen vele meters dik op elkaar en worden regelmatig aangevuld. Het is een oud kerkhof, maar nog volop in gebruik. ”Zelfs de begraafplaats gaat met zijn tijd mee, zo komt er binnenkort een urnenmuur. Zodat ook de mensen die kiezen voor een crematie, na hun overlijden gewoon in Oosterleek kunnen blijven.”
Vitaal dorp met kracht
“Oosterleek kent vele burgerinitiatieven. We hebben een wandelpad, een eigen vlag die met trots wappert bij festiviteiten. Toen er geluiden op gingen in het dorp voor een speeltuin voor de jongste bewoners van Oosterleek, kwam die er. Het dorp regelt veel zelf. ”
Oma Mia bankje
“Een verhaal apart, maar kenmerkend voor ons dorp is dat van de komst van het ‘Oma Mia bankje’ bij de vuurtoren. De dijk werd hersteld en het vervoer werd tijdelijk geregeld door het Hoogheemraadschap. Eén van de bewoners uit het dorp maakte gebruik van die busverbinding. Oma Mia stapte uit en viel. De val was behoorlijk, dus daar zat ze dan.” Uiteraard werd zij direct geholpen. Als aandenken aan de val en het zitten langs de dijk werd er een bankje geplaatst, het ‘Oma Mia bankje’ genoemd. Het bordje bij het bankje werd echter steeds door auto’s omver gereden, dus is verplaatst naar de achtertuin van de dame zelf. “Een mooi aandenken aan een vervelend ongelukje,” zegt de inmiddels 85 jarige Oma Mia.
Iedereen uitgenodigd
Iedereen is welkom. In het bijzonder wordt u uitgenodigd op vrijdagavond 9 februari 2018 om de powerpoint presentatie over de natuurparken van West-Amerika te komen bekijken. Klaas Dijkstra komt deze beelden voorzien van een mooi verhaal. De entree is 5 euro. De opbrengst van de avond komt volledig ten goede aan de Stichting ‘Behoud Oosterlekerkerk’. We hopen op een grote opkomst, want het Oosterlekerkerkje gaat ons allemaal erg aan het hart.”
U vindt de kerk ook op facebook en op de site www.oosterlekerkerk