Brede coalitie rond “Beter oud worden in Stede Broec” van start

PERSBERICHT

De welzijnsorganisatie Ons Stede Broec, seniorenraad Stede Broec, woningcorporatie De Woonschakel, gemeente Stede Broec en zorgorganisatie Omring staan voor een gezamenlijke opgave met enorme impact op Stede Broec. Daarom slaan ze de handen ineen om ouderen in Stede Broec een goede oude dag te bezorgen, waarbij drie domeinen cruciaal zijn: de woonomgeving, de zorg en de ondersteuning. Met andere woorden: het zorgen voor voldoende passende woningen in een logische ruimtelijke ordening, met de juiste zorg dichtbij, in zorgzame buurten.
Stede Broec vergrijst en ontgroent meer dan de andere delen van Nederland. Het aantal 75PLUSsers in Stede Broec stijgt ten opzichte van 2018 met ruim 1.500. Dat is bijna een verdubbeling van de 75PLUSsers in slechts 12 jaar. Dat betekent veel meer vitale senioren en ook een groter aantal kwetsbare ouderen. Frido Kraanen, bestuurder Omring: ’Als we de praktijk van vandaag doortrekken, stijgt de behoefte aan verpleeghuisplekken van 134 naar 250. Ook een kwetsbare oudere, die geen verpleeghuisplek nodig heeft, heeft wel zorg en een passende woning nodig. Dat hoeft niet altijd formele zorg te zijn. Informele hulp en ondersteuning in het netwerk rond een oudere, kan ook voldoende zijn om gezond thuis te wonen.’
Doelstelling
Het doel van deze vijf organisaties is dat er eind van dit jaar een duidelijke visie is ‘hoe (kwetsbare) ouderen in Stede Broec goed oud kunnen worden in 2030’. Frido Kraanen: ‘Dit is typisch een vraagstuk waar we in de praktijk samen antwoorden op moeten vinden. Het is niet de bedoeling dat we eerst heel lang werken aan een plan en pas daarna van start gaan. Samen kennis en ervaring opdoen, en samen leren is net zo belangrijk, als de inhoud.’
De organisaties beginnen met inventariseren welke informele en particuliere initiatieven mensen nu al helpen om gezond langer thuis te wonen in Stede Broec. Daarna gaan ze kijken wat er nodig is om meer van deze initiatieven te ontwikkelen.
Actie-Onderzoek
Om antwoord te vinden op de vraag hoe ouderen goed oud kunnen worden in Stede Broec, werken de organisaties samen met Karen Jonkers van Netwerk&Co en Karlijn van Arkel van ‘Nederland Zorgt voor Elkaar’. Zij gaan op zoek naar ideeën over en ervaring met hoe mensen in Stede Broec langer gezond thuis kunnen en willen wonen. Ze doen actie-onderzoek, dat wil zeggen dat ze mensen in de praktijk opzoeken en samen antwoorden zoeken voor (deel-)vragen. Zo gaan ze op zoek naar de randvoorwaarden hoe ouderen blijvend goed oud kunnen worden in Stede Broec. Frido Kraanen: ‘We zijn overtuigd dat we de antwoorden in onze gemeenschap vinden, daar zit energie en vindingrijkheid.’
Samenlevingsopgave

Natuurlijk heeft de vergrijzing als samenlevingsopgave ook impact op de woningen. En vooral hoe en waar nieuwe (geclusterde) woonvormen nodig zijn. Dat is nadrukkelijk ook onderdeel van dit initiatief. Immers, hoe en welke woningen er gewenst zijn in 2030, hangt af van de mate waarin we erin slagen langer thuis wonen op een goede manier te kunnen realiseren.