Bewoners Hemmerbuurt Hem bang voor racebaan voor de deur

BRON: WEEFF

HEM – De gemeente Drechterland heeft voornemens de Hemmerbuurt opnieuw te asfalteren. Bewoners vinden dar er veel te hard wordt gereden. Daarom werd er een stemming gehouden onder de bewoners en zij wilden voor de hele Hemmerbuurt een snelheidszone van 30 km/h. Maar de politie handhaaft niet, omdat zij vinden dat de wegen niet zodanig zijn ingericht voor 30 km/h zones. Verslaggever Bert Putters ging op onderzoek uit en sprak diverse belanghebbenden.

Het OM. zegt dat de politie autonoom is en de politie zegt. “Als wij opdracht krijgen voor handhaven, doen wij dat”. De gemeente, bij monde van Wethouder Jeroen Broeders (PDL), betreurt het dat de politie niet handhaaft. Dat er bijna € 14,5 miljoen BDU geld voor duurzaam veilig is uitgekeerd door de Provincie N-H voor de gehele provincie en ruim € 1,8 miljoen voor de regio West-Friesland is hem onbekend.
Hoogheemraad Rob Veenman van HHHNK weet wel van dit geld, maar vind het jammer dat het OM/ Politie niet handhaaft en zegt dat zij zich hebben gehouden aan de afspraken m.b.t. het inrichten van 60 km/h wegen.
Conclusie: In heel West-Friesland liggen 30 en 60 km/h wegen, maar niemand handhaaft die snelheid. De bewoners aan die wegen hebben het nakijken