Bericht van Leekerweidegroep

Protestantse Gemeente Wognum BSN maakt binnensport voor cliënten van Leekerweide mogelijk!
De taakgroep diaconaat van de Protestantse Gemeente BSN heeft zich in 2017 ingezet om de aanschaf van een airhockeytafel voor cliënten van Leekerweide mogelijk te maken. Een heel jaar lang heeft het diaconaat verschillende acties uitgezet en zich ingezet om het geld bij elkaar te krijgen. En dat is meer dan grandioos gelukt. Op 14 januari overhandigt het Diaconaat een forse cheque ter waarde van maar liefst 3.280,78 euro aan de cliënten van LeekerweideGroep.
Nieuwbouw Hoogkarspel
Komend jaar verhuizen cliënten van LeekerweideGroep vanuit gezinswoningen in Hoogkarspel naar een nieuw te bouwen appartementencomplex in hetzelfde dorp. In het compex komt een mooie gemeenschappelijke ruimte waar de cliënten bijeen kunnen komen voor een praatje, gezelschap of een spelletje of activiteit. De cliënten die in het complex komen wonen hebben verschillende leeftijden, interesses en mogelijkheden. Het is mooi als er iets in de gemeenschappelijke ruimte staat waar iedere bewoner van het complex gebruik van kan maken en waar iedereen plezier aan beleeft. En daar hebben de cliënten zelf ook wel ideeën over! Regelmatig wordt gevraagd naar een voetbaltafel of airhockeytafel. Daar kan iedereen aan meedoen en door samen te spelen of aan de zijkant aan te moedigen, leren ze elkaar beter kennen en kunnen ze actief bezig zijn.

Betrokken bij de wereld
Stichting Vrienden van LeekerweideGroep heeft de vraag uitgezet en Diaconaat BSN voelde zich meteen betrokken bij dit mooie sportieve en gemeenschapsdoel. Het diaconaat is onderdeel van de Protestantse Gemeentes Wognum Benningbroek, Sijbekarspel en Nibbixwoud. Het Diaconaat heeft als doelstelling het verminderen van nood van mensen in de wereld. Dichtbij of veraf. Ieder jaar kiest het Diaconaat een doel uit en zet zich hier een jaar volledig voor in. In 2017 mocht Stichting Vrienden en dan in het bijzonder de cliënten van Hoogkarspel in het middelpunt staan.
Geweldig Actiejaar
De taakgroep diaconaat garandeert een minimum bedrag en als dit niet met acties wordt ingezameld dan vult de taakgroep dit aan. Daarnaast organiseert het diaconaat verschillende activiteiten. Zo zijn een fietstocht, wandeltochten, paasmaaltijd en een filmavond bij Cinema Oostereiland op touw gezet. De opbrengsten ervan zijn naar het jaardoel gegaan. Ook de opbrengsten van een aantal collectes in de kerken kwamen ten goede aan het doel. Hierin werd ook een grote anonieme bijdrage gedaan. Als klapstuk organiseerde het diaconaat in december jl. een zeer succesvolle Kerstmarkt in de kerk van Wognum. De helft van de opbrengst ging wederom naar Stichting Vrienden. Net als een gift van het jarige Hyperion.
Fantastisch resultaat
Dit alles heeft geleid tot een prachtig resultaat. De doelstelling, aanschaf van een airhockeytafel, is dan ook ruimschoots gehaald. Met het geld dat overblijft, worden nog andere leuke zaken voor de cliënten aangekocht. Stichting Vrienden is heel blij met de inspanningen van iedereen die betrokken is geweest om het Jaardoel van het Diaconaat zo succesvol te maken.

Uitgedaagd
Dit jaar wordt de nieuwbouw voor cliënten in gebruik genomen. De airhockeytafel zal dan als pronkstuk in de gemeenschappelijke ruimte staan. Iedereen die bijgedragen heeft hieraan Heel Hartelijk Dank! En: u bent van harte uitgenodigd een partijtje te komen spelen!