Bart Nootebos lijsttrekker PVDA/GL

Bart Nootebos lijsttrekker PvdA/GroenLinks Stede Broec
De leden van de PvdA en van GroenLinks hebben unaniem gekozen voor Bart Nootebos als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart. Bart is nu wethouder voor PvdA/GroenLinks in het college van Stede Broec.

De leden zijn buitengewoon tevreden over zijn functioneren voor de gemeenschap in Stede Broec. Door hem kreeg het progressieve geluid in de gemeente Stede Broec de nodige aandacht. Nootebos opereert open, duidelijk en onafhankelijk. Hij staat dicht bij de burgers en wordt door inwoners, ondernemers en medebestuurders gewaardeerd.

PvdA/GroenLinks wil ook in de volgende periode graag deelnemen aan het college en Bart is daarbij onze kandidaat wethouder. Hij is ervaren, breed inzetbaar en wil zelf graag zijn werkzaamheden voortzetten. In de afgelopen raadsperiode is er mede door zijn inzet veel bereikt:

• bouw van meer sociale huurwoningen bij het Verenigingsgebouw, achter het politiebureau en in Oosterweed zodat de wachtlijsten korter worden;
°opwaardering van het centrum en realisatie van het Streekplein;
• op cultureel gebied is Het Postkantoor nu voorzien van een grand café en is de muziekschool na alle perikelen in rustiger vaarwater gekomen;
• verbeteringen van het bedrijventerrein aan de Industrieweg waardoor de veiligheid voor voetgangers en fietsers groter werd en het voor ondernemers aantrekkelijker is om daar te blijven investeren;
• stevige inzet op en extra geld voor armoedebestrijding.

In de komende raadsperiode ligt – wat PvdA/GroenLinks betreft – de nadruk op het eerlijk delen van de welvaart, goede zorg voor wie dat nodig heeft, klimaatbeleid, ondersteuning van het sociale leven in Stede Broec door een eerlijk (lees uitlegbaar) subsidiebeleid. Voorts zijn de doorontwikkeling van het centrumgebied en de ontwikkeling van het nieuwe uitbreidingsplan Waterweide speerpunten.
Op korte termijn wordt de complete kandidatenlijst van PvdA/GroenLinks voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart gepubliceerd.