Alleen de Onafhankelijke Partij komt de slogan “ geld voor de zorg ook naar de zorg” na.

Van de beschikbare budgetten van het Rijk voor zorg is in de gemeente Stede Broec veel geld overgebleven en aan andere zaken besteed. De zelfredzaamheid moest vergroot worden en er werd meer gevraagd van mantelzorgers. In de jeugdzorg zit het aantal kinderen weer boven het aantal van voor de decentralisaties. De volgende afspraak met de raad was gemaakt: de zorg moet budgettair neutraal. Het mag ons niets extra kosten. Maar wat bleek: binnen 2 jaren had de gemeente een reserve van € 4,5 miljoen opgebouwd.? De Onafhankelijke Partij heeft zich binnen de fractie wel eens afgevraagd hoe dat kan. En dat zonder bezuinigingen…..zegt de coalitie. En wat deed de raad van Stede Broec op 26 oktober 2016? Toen heeft de raad een bedrag van ruim € 2,1 miljoen laten vrijvallen naar de algemene reserve. Want, zo werd gesteld: een financiële buffer van 20% van de uitkering Sociaal Domein is voldoende. Hier heeft de Onafhankelijke Partij tegen gestemd. Er is onvoldoende informatie over de bezuinigingen van het Rijk op dit onderdeel (zie hier ook de begroting van 2018 voor, het staat er letterlijk in). Ook nu blijkt dat de Jeugdzorg veel duurder is dan verwacht.