AED bij Fit4lady

Foto: Mark Waterman

Vanaf vandaag heeft Fit4lady Grootebroek haar AED buiten aan de gevel hangen.
En deze beschikbaar gesteld voor het project burger AED.
We willen alle leden en Fit4lady Grootebroek bedanken voor hun inzet.
Wilt u ook mee werken aan een veiliger en dichter netwerk van openbare AED’s? aed-alert@ehbo-stedebroec.nl
Samen naar een betrouwbaar en veilig AED netwerk.
Met dank aan Michel Buijsman voor het ophangen.