A3 spreekt/PVDA/GL Stede Broec

Gemeente Belangen Stede Broec.

Of

Geen Bestuurlijke Stabiliteit.

Weer een baksteen in het anders zo rustige vijvertje van de politiek in onze gemeente.

Minder dan drie maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen worden door Gemeente Belangen Stede Broec de politieke verhoudingen stevig opgeschud.

Na het opstappen van de GBS-wethouder, die in opspraak was geraakt, werd raadslid Munnik (van dezelfde club) ruim een jaar geleden gepromoveerd tot wethouder. Achteraf gezien niet zo’n verstandige beslissing. Ondanks zijn grote inzet kwam hij niet uit de verf en stonden de ontwikkelingen in zijn dossiers min of meer stil.

Terecht werden daarover door verschillende raadsleden kritische vragen gesteld.

Als een donderslag bij heldere hemel gooide de wethouder de handdoek in de ring. Hij kwam er blijkbaar niet meer uit! Dat kan gebeuren.

Maar wat niet kan gebeuren is de wijze waarop de heer Munnik z’n opstappen verklaarde.

Hij legt de schuld van zijn falen bij de ambtenaren, die hem onvoldoende gesteund zouden hebben. Ook zijn medebestuurders (burgemeester en wethouders) kregen het verwijt, dat ze hem maar wat hadden laten spartelen. En de coalitiepartijen (CDA, VVD en PvdA/GroenLinks) hadden in zijn visie onvoldoende loyaliteit aan de dag gelegd. Zo maar wat losse verwijtende flodders, zonder voorbeelden waarbij werd aangetoond, dat de wethouder in de steek was gelaten.

Het vreemde in deze zaak is, dat er geen sprake is van enige zelfreflectie. Geen hand in eigen boezem. Gewoon ongefundeerd de schuld bij anderen neerleggen. Daarmee verlies je erg veel krediet.

Is het nu zo erg toe te geven, dat je op een bepaald gebied (een moeilijke portefeuille) over onvoldoende capaciteiten beschikt? Het is toch geen doodzonde toe te moeten geven, dat je te hoog gegrepen hebt? Je zou daarmee m.i. alleen respect oogsten.

Klaarblijkelijk heeft het besluit van de wethouder om de politiek voor gezien te houden heel wat deining, verwarring en/of reuring in de GBS-fractie veroorzaakt: de fractie viel uiteen, zonder dat door wie dan ook afstand werd genomen van de door de heer Munnik geuite verwijten. Raadslid Raven heeft de GBS-fractie verlaten en gaat solo verder tot de raadsverkiezingen in maart. Hij blijft de coalitie steunen, waardoor die de meerderheid behoudt en deze raadsperiode tot een goed einde kan brengen. Deze opstelling van de heer Raven is te waarderen. Hij kiest voor de inhoud en niet voor partijpolitieke toestanden.

Het zou goed zijn, wanneer GBS binnen de eigen gelederen orde op zaken zou stellen. Twee opgestapte wethouders en een gespleten, gedecimeerde fractie en dat twee maanden voor de verkiezingen.

Hoe kan zo’n “partij” kiezers overtuigen om op GBS te stemmen? Hoe kan zo’n partij aanschuiven bij eventuele coalitieonderhandelingen voor de volgende raadsperiode?

Het rustige vijvertje van de gemeentepolitiek in Stede Broec zal tot 21 maart ongetwijfeld nog heel wat rimpelingen vertonen.