50 Jaar Dames kolven in Venhuizen

U kunt vrijblijvend kijken en ook meedoen, we leggen het uit, en kliek en bal liggen voor u klaar. Foto Hoekstra Grootebroek

In 1972 is Kolfclub “Kan Tegen Verlies” opgericht door een groep Vrouwen.
Het verliep voorspoedig met het leden aantal. Er waren ongeveer 15 leden.
Op donderdagmiddag werd er gespeeld. Ze kregen lange tijd les van de heer
Dirk Compas. Tot in 1996 De Ruif verbrandde, geen Kolfbaan meer. We konden
in Cultura in Andijk terecht op hun Kolfbaan. We hebben daar 9 jaar met veel
plezier gekolfd, en ons spel op peil gehouden. Met de auto er op aan vergde
wel even organiseren wie kon rijden. In 2005 kwam er weer een Kolfbaan in het
Dorpshuis Het Centrum in Venhuizen. Dat was heel fijn weer op eigen Dorp.

De leste klap
In maart 2007 zijn we met de club “De Leste Klap “uit Wijdenes samen
gegaan. Er kwam een nieuwe naam, Kolfclub Wijdenes Venhuizen en hadden
toen 20 leden. We deden het goed 3 dames werden de afgelopen jaren Nederlands Kampioen, Riet Zwart in 2007, Hanneke Dekker in 2015 Trien Duin in 2017.
Maar het ledental zakt wat af, en zouden graag wat nieuwe leden aan de club
willen toevoegen. Om het in stand te houden is ons streven. We spelen op
donderdagmiddag vanaf half 2 tot ongeveer half 5. U kunt vrijblijvend kijken en ook meedoen, we leggen het uit, en kliek en bal liggen voor u klaar. Het is vast leuker dan u dacht, dus neem die stap om het te proberen.
Het bestuur Kolfclub Wijdenes Venhuizen.

Hanneke Dekker Voorzitter ( 0228 542 873 ).
Marga Vriend Secretaris( 0228 542 932).