40MM keert € 89.032,- uit aan 115 PROJECTEN Bij elkaar gelopen door 1071 wandelaars!

De wandelaars van de 45e 40MM sponsorwandeltocht hebben een prachtig bedrag bij elkaar gelopen van
89.032,. Nu het sponsorgeld nagenoeg binnen is en de projectaanvragen zijn geteld, is het tijd voor de jaarlijkse verdeling, deze is reeds gepresenteerd aan alle projectgroepen in de verdeelvergadering. Na een zorgvuldige selectie wordt het sponsorgeld dit jaar verdeeld over 115 aanvragen.

Gemiddeld hebben de wandelaars dit jaar per persoon iets meer geld bij elkaar gebracht, na de verrekening van de kosten voor de wandeling leidt dit tot een mooie uitkering van gemiddeld 700 per project. Het bedrag is reedsovergemaakt aan de diverse projecten.

 

Besteding sponsorgelden

De 115 projecten besteden het sponsorgeld aan lokale, kleinschalige projecten die voor een structurele verbetering zorgen. Daarnaast hebben 13 van deze projecten ook in het eigen land de 40MM gewandeld, het zogeheten Wereld Wijd Wandelen, zij hebben daarmee een extra bedrag mogen ontvangen van in totaal €4732.

 

Website

Voor een overzicht van alle werkgroepen uit heel West-Friesland en de verschillende projecten kunt u kijken op onze website www.40mm.nl. Ook kunt u op onze site begin volgend jaar wederom digitaal inschrijven voor de wandeling en de routes bekijken waaronder een aantal zeer mooie korte routes!

 

Op Facebook vindt u het nieuws en de foto’s die wij van de verschillende projecten hebben ontvangen.

Volg ons ook op Facebook en kijk voor alle foto’s, informatie over projecten etc. op de website www.40mm.nl

 

De 40MM in 2019, Duurzaam in ontwikkeling!
Een groep enthousiastelingen van diverse werkgroepen en bestuur is al druk bezig om de 46e wandeling in 2019 weer tot een groots succes te maken. Het thema voor deze wandeling is Duurzaam in ontwikkeling zo heeft de 40MM in 45 jaar al ruim zes miljoen Euro aan sponsorgeld mogen ontvangen en uitkeren aan structurele ontwikkelingsprojectenover de hele wereld!

 

Met een korte of lange route willen we iedereen de mogelijkheid geven om te genieten van het wandelen in het prachtige West-Friese landschap. Bij het meewandelen geldt ‘meedoen is belangrijker dan uitlopen’, dus een klein stukje wandelen is al prima! De 40MM is er om saamhorigheid te bevorderen met alle mensen in de minder bedeelde landen. Alle betrokkenen (wandelaars, sponsors, vrijwilligers) doen hier graag een stapje meer voor.

 

Goed om te weten is dat alle activiteiten die ontplooid worden, gedaan worden door vrijwilligers, ook zorgen zij voor direct contact met alle projecten zodat er niets aan de strijkstok blijft hangen. Heb jij of heeft jouw bedrijf interesse om iets voor de 40MM te betekenen, neem dan contact met ons op via onze website!


Om alvast in de agenda te zetten: de 46e 40MM: zaterdag 1 juni 2019
We hopen u weer in groten getale te mogen begroeten!