20 partijen tekenen voor groen en gezond beleid in Noord-Holland

28-09-2020 | 16:58 | HAARLEM/UTRECHT

”Dat natuur gezond is voor ons weten we intuïtief wel, maar dat wordt ook steeds beter onderbouwd door wetenschap en praktijkvoorbeelden. Ik ben er trots op dat we de waarde hiervan samen met twintig andere partijen nog beter gaat uitdragen.” Met deze woorden leidde Gedeputeerde Esther Rommel de digitale ondertekening in van hun belofte bij Alles is Gezondheid tijdens de Week van het Groene Kapitaal in de provincie Noord-Holland.

Groen biedt veel voordelen: gelijktijdig verbetert groen het vestigingsklimaat, vastgoedwaarde, biodiversiteit, de leefomgevingskwaliteit én gezondheid. Er komt meer en meer kennis beschikbaar over de waarde van natuur en in de praktijk wordt deze kennis steeds meer toegepast. De twintig ondertekenaars verbinden zich om samen via kennisdeling, inspiratie en activatie actief bij te dragen aan een groene gezonde leefomgeving.

Vanuiit Alles is Gezondheid en Groen Kapitaal is een video met praktijkvoorbeelden gemaakt en samen met onderzoek, praktijk en beleid een interactieve infographic opgesteld. Dit om het belang van een groene gezonde leefomgeving breder uit te dragen en specifiek gemeenten uit te dagen hier meer mee te doen.

Video Groene Gezonde Leefomgeving: https://www.allesisgezondheid.nl/knowledgebase/video-groene-gezonde-leefomgeving/
Infographic: http://www.groenvoorgezondbeleid.nl/
Madeleen Helmer, projectleider bij Klimaatverbond Nederland: ‘Groen helpt enorm om de toenemende klimaatproblemen het hoofd te bieden: het beperkt wateroverlast en droogte én groen koelt de stad. Met de infographic en intentieverklaring kunnen we partijen die vanuit verschillende ‘agenda’s’ op de waarden van groen uitkomen makkelijker vinden. Zo kunnen we onze onderlinge samenwerking en die met gemeenten, provincies en waterschappen binnen Klimaatverbond Nederland verder versterken’.

Er gebeurt gelukkig al veel op het gebied van een gezonde leefomgeving, maar de baten van groen voor gezondheid kunnen meer benut worden. Tijdens de Week van het Groene Kapitaal Noord-Holland is hier uitgebreid aandacht aan besteed via onder meer workshops, wandelingen, denksessies en rondleidingen. Zie ook: https://platform.groenkapitaal.nl/

Ondertekenaars van de belofte zijn: Arcadis, GGD Amsterdam, GGD Gooi en Vechtstreek, GGD Hollands Noorden, NL Greenlabel, Groen Kapitaal provincie Noord-Holland, Horjus & Partners, IVN, Klimaatverbond Nederland, Landschap NH, LandschappenNL, Luc Bos Stedenbouwkundig Bureau, Margot Ribberink, Nature Desks, Nature for Health, Pharos, Staatsbosbeheer, Stichting Steenbreek, Vereniging Arts en Leefstijl en Alles is Gezondheid.