• Investeren in infrastructuur

Denk aan: verkeersveiligheid, gladheidsbestrijding, het scheiden van zwaar gemotoriseerd verkeer van kwetsbare verkeersdeelnemers, het aanpakken van gevaarlijke punten en de noord-zuid verbindingen. Nadenken over de ontsluiting van de N23 op de Houtribdijk en het realiseren van glasvezel verbindingen.